Kvalitets- og kundepolitik

Vores kunder skal opleve, at vi er til rådighed, når kunden har brug for det, og at vores ydelser er af høj kvalitet, der opfylder kundens behov og udtalte forventninger. 

Vi skal løse opgaverne i henhold til de fastlagte krav, og med den rigtige kvalitet første gang, så vores kvalitetsomkostninger minimeres. 

Vi skal opfylde kravene i de standarder, vi er certificerede efter, og vi skal opfylde alle de lovgivnings- og myndighedskrav, der gælder for området. 

Vi har alle pligt til at følge kvalitetshåndbogens politikker og procedurer i det daglige arbejde, og enhver medarbejder har pligt til at gøre opmærksom på afvigelser fra kvalitetsstyringssystemet. 

Hvor vi anvender leverandører og underleverandører stiller vi samme krav til deres dokumentation og præstation som til vores egen. 

Vi skal løbende udvikle og forbedre vores arbejdsgange, ydelser og teknologi, så vi er den bedste leverandør inden for de områder, vi har valgt at beskæftige os med.

Vi vil systematisk forbedre os, og vi vil løbende måle vores kvalitetsomkostninger og kundetilfredshed, så vi kan målrette forbedringerne.

Korsør, september 2020
Lars Have Christensen
Adm. direktør

Kontakt

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu