Inspektion af tanke og rør

Inspektion af tanke og de tilhørende rørsystemer er en del af vores ydelser til ejere og operatører af store olieoplag. Se vores andre ydelser her.

Kravene til tankinspektion
Vores certificerede og erfarne inspektører udfører tankinspektion i henhold til krav og retningslinjer i relevante dele af:

Sikkerhed
Sikkerheden for vores inspektører har højeste prioritet når vi udfører tankinspektioner. Vi udarbejder risikoanalyser før vi starter, og vores teknikere er forsynet med alt nødvendigt personligt sikkerhedsudstyr.

Moderne udstyr
Vi scanner tankbunde for korrosion med vores Silverwing Floormap scanner. Scanneren kan arbejde på op til 6 mm coating, op til 20 mm pladetykkelse, og detektere korrosionsdybder fra 20 % af pladetykkelse.

På tanksvøb bruger vi vores Scorpion magnetcrawler, og undgår dermed dyre lifte og stilladser.

Til inspektion af rør bruger vi Long Range Ultralyd Screening.

Tilstandsrapport
Vi dokumenterer inspektionen i en tilstandsrapport, der indeholder:

  • Alle observationer og målinger
  • Samlet vurdering af tankens tilstand
  • Anbefaling af reparationer på tanken
  • Anbefaling af tidspunkt for næste inspektion

Kontakt os for at drøfte dit behov for inspektion af tanke og rør.

Kontakt

Teknisk direktør
David Long
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8036
e-mail dal@cpi.nu 

EEMUA inspektør
Michael Skovlund Hansen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8039
e-mail msh@cpi.nu