Long Range Ultralyd Screening af rør

Metoden
En ring af ultralydtransducere spændes rundt om røret. Fra transducerne sendes overfladebølger i begge retninger på langs ad røret. Bølgerne reflekteres fra svejsninger og fra områder med korrosion eller andre fejl i rørets tværsnit.

Avanceret software analyserer refleksionerne i realtid, og genererer en rapport over rørets tilstand, med placeringer af svejsninger og eventuel korrosion.

Anvendelser
Long Range Ultralyd Screening kan anvendes til inspektion af:

 • Lange rørledninger, hvor der ønskes 100% inspektion
 • Rør under veje og jernbaner, på rørbroer og i rørgader
 • Isolerede rør og rør i jord– eller betongennemføringer
 • Undersøiske rør og offshore riserrør
 • Rørdiametre fra 3/4" til og med 48", og med temperatur mellem –40 °C og 125 °C

Rækkevidde og følsomhed
Long Range Ultralyd Screening kan detektere metaltab ned til 5 % af rørvæggens tværsnit, og har rækkevidder på:

 • ± 150 m under ideelle forhold
 • ± 50 m ved rør med begrænset ud– eller indvendig korrosion
 • ± 25 m ved rør med nogen korrosion
 • ± 10 m ved rør med megen korrosion;
 • ± 5 m ved asfaltbeklædte rør
 • Op til 6 svejsninger og op til 2 bøjninger

Kontakt

Teknisk direktør
David Long
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8036
e-mail dal@cpi.nu 

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil  tlf. 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu