Tankinspektion kick-off liste

Venligst udfyld og e-mail listen til os i god tid før inspektionen

Ejer/operatør (rekvirent)
Navn
Adresse
Kontaktperson
Telefon
E-mail


Generelle tank data
Sted
Tank id./nr.
Diameter (m)
Højde (m)
Volumen (m³)
Design fyldehøjde (m)
Konstruktionsstandard
Byggeår
Sidste produkt i tanken


Forventet produkt i tanken efter inspektionen


Sidste inspektion
Dato for sidste inspektion


Rapport over sidste inspektion vil være tilgængelig
Ja  Nej

Svøb
Isoleret
Ja  Nej

Hvis tanken er isoleret, skal isolering ved gennemføringer fjernes,
før der kan udføres inspektion.
CPI kan kræve yderligere af-isolering under inspektionen.


Antal range
Svøbtykkelser (mm)
Mandehul diameter (mm)


Tag
Type
Fast tag  Cone/dome tag  Flydetag  Indvendigt flydetag

Tagseal type


Bund
Type
Cone ned  Cone op

Bundplader godstykkelse (mm)
Annularplader godstykkelse (hvis de findes) (mm)


Tankbunden er coatet
Ja  Nej

Hvis ja, coating type og tykkelse (µm)


Heating coils
Ja  Nej

Hvis ja, afstand mellem bund og coils (mm)


Lys og kraft
Arbejdslys er etableret
Ja  Nej

Der er 230 V udtag ved tanken
Ja  Nej

Hvis ja, afstand fra 230 V udtag til tanken (m)


Rengøring
Tanken er rengjort
Ja  Nej

Sikkerhed
Alle studse og rørledninger er blændet af,
og alle elektriske forbindelser er afbrudt
Ja  Nej

Der er krav til lugevagt
Ja  Nej

Hvis ja, hvem leverer lugevagten


Bemærkninger


Kontakt

Teknisk direktør
David Long
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8036
e-mail dal@cpi.nu 

EEMUA inspektør
Michael Skovlund Hansen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8039
e-mail msh@cpi.nu