Sådan foregår certificering af lodder, svejser og svejseoperatør hos C&P Inspection A/S

Certificering af lodder svejser og svejseoperatør hos C&P Inspection A/S

Certificering af lodder, svejser og svejseoperatør følger en nøje defineret proces for at sikre, at lodder/svejseren opfylder de nødvendige færdigheder og standarder. Certificeringsprocessen er afgørende for at sikre, at eksaminanden kan udføre arbejde i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af standarder, myndighederne eller specifikke projekter. Her er en generel beskrivelse af forløbet hos C&P Inspection A/S.

Certificeringsorgan

Certificeringen udføres af et uafhængigt certificeringsorgan, der er godkendt af relevante myndigheder (C&P Inspection A/S er akkrediteret ved DANAK 3006) Organet evaluerer eksaminandens præstationer og udsteder et certifikat, der bekræfter, at svejseren er kvalificeret til at udføre arbejde indenfor certifikatets gyldighedsområde.

Særlige behov

Inden opstart skal C&P Inspection A/S gøres opmærksom på særlige behov så som ordblindhed.

Indledningsvis

For lodning

Denne udføres til DS/EN ISO 13585 Hårdlodning – Kvalificering af lodder og opstiller.

For svejsning

For at kunne vælge den rigtige standard til certificering skal materiale og svejsemetode oplyses f.eks. er DS/EN ISO 9606 opdelt i 5 forskellige standarder.

DS/EN ISO 9606-1 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 1: Stål

DS/EN ISO 9606-2 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 2: Aluminium

DS/EN ISO 9606-3 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 3: Kobber

DS/EN ISO 9606-4 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 4: Nikkel

DS/EN ISO 9606-5 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 5: Titan og zirkonium

For svejseoperatør og svejseopstiller

DS/EN ISO 14732 Svejsepersonale – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.

PED-godkendelse af et certifikat

Dette er en separat 3”parts ydelse som kan tilbydes efter behov.

Uddannelse og træning

C&P Inspection udfører ikke jobtræning eller anden form for rådgivning.

Forløb

Inden lodning/svejsning påbegyndes skal der eksaminanden udfylde en ansøgning. Regler for certificeringen gennemgås sammen med eksaminator.

Kvalifikationsprøve/certifikat

Eksaminanden skal gennemgå en praktisk kvalifikationsprøve, der tester deres evne til at udføre lodning / svejsning i overensstemmelse med den valgte standard. Prøvning af emnet omfatter altid visuel inspektion og afhængig af metoden vælges andre supplerende NDT-metoder iht den standard prøven er udført til. Hvis alle prøvninger er acceptable iht. Den pågældende standards krav, så kan der udstedes et certifikat.

Kvalificeringsprøven kan suppleres med en prøve i teoretiske kundskaber, som er forudbestemt i den pågældende standard, denne test er dog valgfri hvor i mod en praktisk prøve altid er obligatorisk.

Gyldighed og opdatering

Certifikater har en begrænset gyldighedsperiode, og certifikatholderen/virksomheden skal ved arbejde indenfor certifikatets gyldighedsområde kunne påvise at svejsercertikatets krav til kvalitet bliver overholdt. Dette sker ved at virksomhedens svejseansvarlige person påtegner certifikatet hver 6 måned og dermed attesterer, at certifikatholderen fortsat opfylder betingelserne i kvalifikationsstandarden. Dermed er et certifikat gyldig i 2/3/6 år afhængig af standardtype.

Certifikatet kan forlænges for minimum 2/3/6 år, afhængig af standard hvis følgende betingelser er opfyldt:

Certifikatets gyldighed er bekræftet for hver 6. måned; vedr. ndt rapporter der tydeligvis viser, at svejseren har udført arbejde indenfor certifikates gyldighedsområde.

2 svejsninger udført inden for de sidste 6 måneder af gyldighedsperioden prøves ved radiografisk prøvning, ultralyd prøvning eller destruktiv prøvning, og resultaterne skal registreres. Dog skal det sikres at alle forhold vedr. certifikates gyldighedsområde er overholdte. Dette skal kunne dokumenteres via en svejselog, og et KS system iht. DS/EN 3834-2/3

Det er kundens ansvar at anmelde om certifikater, der ønskes forlænget. Certifikater der ønskes forlænget skal anmeldes mindst én måned før udløb. Certifikater, der er udløbet, kan ikke forlænges.

Praktiske oplysninger om certifikatet

Udstedte certifikater tilhører C&P Inspection A/S og må ikke misbruges, for eksempel med hensyn til gyldighedsområder, udløbsdato eller overdrages til anden person.

Hvis det kommer C&P Inspection A/S til kendskab, at der er foregået misbrug eller forfalskning af et certifikat, eller er givet ufuldstændige eller forkerte oplysninger, er vi forpligtet til at kontakte den pågældende virksomhed samt certifikatholderen. Derefter annulleres certifikatet, uanset hvem der er ansvarlig for misbruget.

Groft misbrug/svindel osv. vil blive indberettet til de danske myndigheder og offentliggjort. Hvis der sker markante ændringer af lovgivningen, kan certifikatet ligeledes annulleres eller tilbagetrækkes.

C&P Inspection A/S forpligter sig til at forholde sig objektivt, habilt og upartisk i relation til virksomhedens certificeringsaktiviteter.

​Ligeledes erklærer C&P Inspection A/S ikke at have økonomiske, sociale eller andre modstridende interesser i relationer til de kandidater, som certificeres.

Censorer og Eksaminatorer udfylder derfor en habilitetserklæring, hvoraf det fremgår, at habilitet i samtlige nævne forhold opretholdes.

Eksaminanden har ret til at trække sit samtykke tilbage eller slettet.

Hvis eksaminanden ønsker at gøre dette, skal du kontakte os direkte. Hvis du ikke er tilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Offentlig information

C&P Inspection A/S udleverer ikke certifikater eller andre oplysninger, som er indsamlet under certificeringen til andre end rekvirenten eller eksaminanden, uden skriftligt samtykke fra eksaminanden eller rekvirenten.

​​

KONTAKT

Produktchef

René Bigum

Mobil 4064 8030

E-mail reb@cpi.nu

​Teknisk direktør

David Long

Tlf. 7026 0901

Mobil 4064 8036

E-mail dal@cpi.nu

Kontakt os for at drøfte dit behov for certificering.​

proeningPrøvning og inspektion

inspektion​Tanke og rør

svejse-teknik​Certificering og rådgivning

Kontakt os for at drøfte dit behov for certificering ⮩​

Kontakt os - vi vender hurtigt tilbage

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

C&P Inspection A/S

Reskavej 6, 4220 Korsør

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 70260901

E-mail: cpi@cpi.nu

​CVR: 34090416

Udfyld vores formular

Sidder du med en konkret opgave, hvor du kan bruge vores erfaring, så kontakt os via formularen her.