Pressfittings (VVS)

Risiko for skader ved forkert montering!​

Pressfittings kan afstedkomme problemer, når gældende procedurer fra fabrikanten afviges.

​Pressfittings er almindelig kendt i den danske VVS branche. Pressfit­tings findes i flere typer og i forskellige materialer som kobber, rustfrit stål og forzinket ulegeret stål.

Det har desværre vist sig, at gældende procedurer fra fabrikanten ikke altid følges. Dette har bl.a. medført store vandskader på bygninger og udstyr, hvilket igen har været en væsentlig årsag til lækage og havari.

Procedurerne for presning kan være forskellige fra fabrikant til fabrikant. Men det kan ikke understreges nok, at de altid nøje skal følges.

Uanset forskellighed er det fælles for dem alle, at man skal anvende det dertil hørende presseværktøj, så man sikrer, at snittet er lige. Rør skal afgrates korrekt.

Den praktiske fremgangsmåde for at opnå dette er, at man holder en

skabelon på røret og tegner en streg omkring dette. Når man så efterfølgende indsætter røret i muffen, skal stregen være synlig ved denne. Ved nogle systemer er der to streger. En streg er synlig før presningen, og begge er det efter presningen.

Desværre har det vist sig, at montøren ikke altid sætter streger før presning og derved ikke sikrer, at røret er i bund, når muffen presses.

Flere steder, hvor der er konstateret fejl i indstikningsdybe, har man kunnet iagttage en synlig streg på røret. Dermed er det påvist, at dette er udført efter, at presningen er foretaget. Ligeledes er der konstateret manglende afgratning.

Verificerlng med NDT metoder

Man vil kunne dokumentere dette med røntgen, og til dels også med videoendoskopi, hvis muligt.

Hos CPI har vi udført adskillige opgaver med op til 1200 samlinger, hvor der er konstateret manglende indstiksdybde og lækage.

KONTAKT

Direktør

Lars Have Christensen

Tlf. 7026 0901

Mobil 4064 8042

E-mail LHC@cpi.nu

Kontakt os for at drøfte dit behov kontrol af pressfittings

proeningPrøvning og inspektion

inspektion​Tanke og rør

svejse-teknik​Certificering og rådgivning

Kontakt os - vi vender hurtigt tilbage

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

C&P Inspection A/S

Reskavej 6, 4220 Korsør

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 70260901

E-mail: cpi@cpi.nu

​CVR: 34090416

Udfyld vores formular

Sidder du med en konkret opgave, hvor du kan bruge vores erfaring, så kontakt os via formularen her.