Materiale analyse PMI

PMI sikrer jeres materialers pålidelighed og kvalitet

PMI står for Positive Material Identification, og er et begreb, der bruges i forbindelse med verifikation af et materiale, og som et værktøj til, at sikre legeringskvaliteten af et kommende produkt eller en komponent.

PMI-kontrol er egentligt ikke et nyt behov, men et behov som har været stigende i takt med, at der er kommet flere ståltyper, metallegeringer og ikke mindst stålleverandører på markedet de seneste år.

Har man eksempelvis som smedevirksomhed, producentvirksomhed eller lign. indkøbt et metalprodukt med en forkert grundstofsammensætning eller legering, kan det på sigt have væsentlig betydning for det færdige komponents kvalitet og ikke mindst levetid. Hvad er foreskrevet, indkøbt og leveret.

Hos CPI bruger vi en håndholdt XRF analysator, (X-ray Fluorescence) til udførelsen af vores PMI-tests. Det er et lille måleapparat, som på flere måder kan være med til, at sikre jeres metalkvalitet.

Da instrumentet er håndholdt, kan det bruges on-site, både inde eller ude. Prøvningstiden er kun 30 sekunder pr. skud, hvilket skaber værdi i forhold til den tidsbesparing en udskæringsprøve el. lign måtte kræve. Nogle rustfrie legeringer kan faktisk identificeres på enheden allerede efter 10 sekunder.

Fordelen ved brug af PMI:

  • ​PMI-analysen kan give jer en hurtig afklaring, om det materiale jeres virksomhed modtager, også reelt imødekommer de forventede krav til grundmaterialet, og de medsendte følge-specifikationer.
  • ​PMI-analysen kan være med til at forhindre dyrere og ærgerlige indkøb, samt efterfølgende fremstilling af komponenter med forkerte egenskaber.
  • ​PMI-analysen giver en hurtig afklaring og sortering af eventuelle ukendte grundstoffer og materialer etc.
  • ​PMI-analysen kan forbedre jeres viden om et produktets kvalitet og evt. afværge ulykker, fejlprodukter etc.

​Men hvordan fungerer XRF?

Instrumentet fungerer således, at det udsender røntgenstråling og modtager energier tilbage fra elektroner i grundstofferne, der findes i materialet. Elektronerne bliver nemlig skubbet væk fra deres skal, hvor de efterfølgende bliver erstattet af en anden elektron fra en ydre skal. Når elektronerne forsøger at stabilisere sig, udsender de en energi som detektoren opfanger.

Hvert grundstof har en unik energi, som de kan karakteriseres ved. Detektoren kan bestemme et grundstof ud fra dets unikke energikarakteristik. Mængden af grundstoffet måler den ud fra energiens intensitet.
På baggrund af de identificerede grundstoffer og mængden deraf, så kan instrumentet forsøge at matche med en eller flere legeringer i déts bibliotek.

KONTAKT

Direktør

Lars Have Christensen

Tlf. 7026 0901

Mobil 4064 8042

E-mail LHC@cpi.nu

Kontakt os for at drøfte dit behov
​for PMI​

proeningPrøvning og inspektion

inspektion​Tanke og rør

svejse-teknik​Certificering og rådgivning

Kontakt os – for afklaring af dine muligheder og behov vedr. PMI-kontrol.​⮩

Kontakt os - vi vender hurtigt tilbage

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

C&P Inspection A/S

Reskavej 6, 4220 Korsør

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 70260901

E-mail: cpi@cpi.nu

​CVR: 34090416

Udfyld vores formular

Sidder du med en konkret opgave, hvor du kan bruge vores erfaring, så kontakt os via formularen her.