Arbejdsmiljøpolitik

Vi vil overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og relevante myndighedskrav.

Vi accepterer ikke arbejdsskader, ulykker og uheld.

Vi vil tilrettelægge arbejdet således, at der skabes et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og udvikles.

Vi vil systematisk forbedre arbejdsmiljøindsatsen, så der skabes et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er udsat for et minimum af skadelige påvirkninger.

Vi accepterer ikke, at vores medarbejdere er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden, og vi har derfor en særlig alkohol- og rusmiddelpolitik.

Vi giver lige muligheder til alle mennesker. Vi respekterer det rummelige arbejdsmarked, og vi tillader ikke chikane eller diskrimination.

Alle C&P Inspection A/S’ medarbejdere skal arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sig selv og for kolleger, og har pligt til at sige fra, hvis regler og politikker ikke efterleves.

Korsør, september 2020
Lars Have Christensen
Adm. direktør

Kontakt

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu