Miljøpolitik

Vi vil overholde gældende miljølovgivning, relevante myndighedskrav, krav fra vores kunder, og særlige krav, som vi har tilsluttet os.

Vi accepterer ikke forurening eller unødigt spild af energi og ressourcer.

Vi undgår miljøskadelige materialer, hvis der fi ndes egnede alternativer.

Vi vil systematisk forbedre vores indsats på miljøområdet og systematisk arbejde for at vi reducerer miljøbelastningen fra vores virksomhed.

Alle C&P Inspection A/S’ medarbejdere skal inddrages i miljøarbejdet.

Korsør, september 2020
Lars Have Christensen
Adm. direktør

Kontakt

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu