Ikke-destruktiv prøvning (NDT)

Vi udfører ikke-destruktiv prøvning (Non-Destructive Testing) med en lang række metoder:

 • Visuel kontrol                                               
 • Videoendoskopi
 • Radiografi — både med røntgen og med radioaktive isotoper
 • Ultralydprøvning  
 • Magnetpulverprøvning 
 • Penetrantprøvning
 • Lavvakuum lækprøvning
 • PMI materialeanalyse

Vores prøvningsteknikere arbejder ansvarligt og selvstændigt  - og er uddannede og certificerede i henhold til DS/EN ISO 9712. 

Akkreditering
Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre ikke-destruktiv prøvning på:

 • Bygge– og anlægsprodukter
 • Konstruktionsmaterialer
 • Maskiner og industrielle anlæg - herunder kraner

Dokumentation
Vi dokumenterer al prøvning på overskuelige, elektroniske rapporter med digital signatur. Rapporterne er tilgængelige på vores web-kundeportal umiddelbart efter prøvningen. 

Vores kunder kan derfor hurtigt fortsætte med de næste processer i produktionen, og levere en god dokumentation videre til deres kunder.

Kontakt

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu