Store olieoplag kræver miljøgodkendelse

Olieoplag på 2.500 tons og derover skal miljøgodkendes af de lokale miljømyndigheder.

Kravene til godkendelse er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2011: "Vejledning om miljøkrav til store olieoplag

Vi har indgående kendskab til alle de miljøkrav, som stilles til ejere og operatører af store olieoplag, og vi ved, hvordan kravene kan opfyldes i praksis.

Kombineret med, at vi har udført inspektioner på mere end 500 små og store tanke, gør det os til stærk og komplet samarbejdspartner inden for olieoplag.      

Vi tilbyder disse ydelser til tankejere og -operatører:

  • Rådgivning i forbindelse med miljøgodkendelse af olieoplag.
  • Kontakt til miljømyndigheder.
  • Facility management.
  • Inspektion af tanke og rørsystemer.
  • Beskrivelse af eventuelle reparationsarbejder.
  • Tilsyn med reparationsarbejder.
  • Slutinspektion og klarmelding til ibrugtagning.

Kontakt os for at drøfte dit behov for rådgivning og inspektion.

Kontakt

Teknisk direktør
David Long
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8036
e-mail dal@cpi.nu 

EEMUA inspektør
Michael Skovlund Hansen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8039
e-mail msh@cpi.nu