Klager

Hvis du vil klage over en af vores ydelser - eller hvis du vil klage over en af de personer, vi har certificeret - bedes du skriftligt kontakte direktør Lars Have Christensen, e-mail LHC@cpi.nu.

Hvis klagen vedrører vedrører vores aktivitet som certificeringsorgan* eller inspektionsorgan** behandler vi din klage sådan:

  • Vi registrerer klagen i vores KS-system.
  • Vi tjekker om klagen vedrører en af vores ydelser. Hvis den gør det, får du en bekræftelse af, at vi modtaget klagen, og at vi vil behandle den.
  • Vi indsamler og verificerer alle nødvendige oplysninger for at behandle klagen.
  • Vi behandler klagen og beslutter de eventuelle foranstaltninger der skal iværksættes.
  • Vores beslutning vedrørende klagen vil blive godkendt af en ledende medarbejder, som ikke har været involveret i den pågældende certificering eller inspektion.
  • Vi vil løbende holde dig orienteret om, hvordan vores behandling af klagen skrider frem.
  • Når vi har truffet beslutning om klagen vil du straks få skriftlig besked om at behandlingen af klagen er afsluttet, og hvad resultatet blev.

Vores behandling og beslutning af klager vil være upartisk og ikke-diskriminerende.  

* Vores ydelser som certificeringsorgan omfatter certificering af svejsere, svejseoperatører og loddere, samt godkendelse af disse iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse  nr. 190/2015 - direktiv PED 2014/68/EU.

** Vores ydelser som inspektionsorgan omfatter kvalificering af svejseprocedurer, samt godkendelse af metoder iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse  nr. 190/2015 - direktiv PED 2014/68/EU.     

Bemærk: 
Din klage skal være fremsendt til C&P Inspection A/S inden 14 dage efter at du er eller burde være blevet opmærksom på manglen eller fejlen ved vores ydelse. Se også vores Salgs- og Leveringsbetingelser

Kontakt

Direktør
Lars Have Christensen
tlf. 7026 0901
mobil 4064 8042
e-mail LHC@cpi.nu